Veřejná zakázka: III/32754 Chomutice - Třtěnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10216
Systémové číslo: P23V00000970
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-042427
Datum zahájení: 22.09.2023
Nabídku podat do: 25.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32754 Chomutice - Třtěnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32754 Chomutice - Třtěnice“.
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/32754. Začátek úseku se nachází v obci Chomutice u křižovatky silnic III/32754 a II/327 v km 0,005, konec úseku se nachází na začátku obce Třtěnice v km 2,096. Celková délka opravovaného úseku je 2091 m. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálních územích Třtěnice, Chomutičky a Chomutice. Oprava je navržena v souladu s diagnostikou vozovky a návrhem technologie opravy. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.
Rekonstrukce silnice III/32754 je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 100 – Komunikace
SO 151 – Dopravně inženýrské opatření
Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, který je rozpraskán a deformován výtluky, vyjetými kolejemi a trhlinami. Návrh rekonstrukce komunikace vychází z výsledků diagnostiky vozovky. V extravilánu (km 0,160 – 2,096) rozsah stavebních prací zahrnuje frézování, provedení sanací krajů vozovky, rozfrézování a reprofilaci konstrukčních vrstev, provedení recyklace za studena, provedení podkladní a obrusné asfaltobetonové vrstvy. V intravilánu obce Chomutice (km 0,005 – 0,160) bude provedena obnova asfaltových vrstev po odfrézování. Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace - reprofilace stávajících příkopů, čištění a obnova příčných propustků, včetně opravy zatrubnění hospodářských sjezdů, obnova nezpevněných krajnic, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČO: 252 97 538, zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Janda, datum zpracování 05/2021. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 303 557 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky