Profil zadavatele: Domov bez bariér

  • Název: Domov bez bariér
  • IČO: 13583212
  • Adresa:
    Strozziho 1333
    508 01 Hořice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_42.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003474

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
žádný záznam k zobrazení