Profil zadavatele: Domov bez bariér

  • Název: Domov bez bariér
  • IČO: 13583212
  • Adresa:
    Strozziho 1333
    508 01 Hořice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_42.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-003474

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zděného oplocení
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 23.05.2024 13:00
Oprava zděného oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 14:00
Oprava zděného oplocení areálu Domova bez bariér v ulici Strozziho v celkovém rozsahu 9 polí a 10 sloupků.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2022 09.06.2022 14:00
Oprava zděného oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 18.05.2021 00:00
Oprava zděného oplocení v jihovýchodní části areálu Domova bez bariér v rozsahu 18 polí a 18 sloupků
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 28.08.2020 13:00
Oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 26.06.2019 00:00
Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší - stavební práce - JŘBU II
podlimitní Zadáno 24.08.2015 08.09.2015 10:00
Zateplení hlavní budovy ÚSP v Hořicích v Podkrkonoší-stavební práce-JŘBÚ
podlimitní Zadáno 20.04.2015 04.05.2015 14:00
Údržba zeleně v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 01.10.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016