Profil zadavatele: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

  • Název: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
  • IČO: 60153296
  • Adresa:
    Lesnická 9
    54101 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_82.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 230083

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záběrové řetězy SCS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 29.06.2018 18:00
Dodávka na vybavení nového traktoru Kubota M 135 GX - SII pro soustřeďování dříví České lesnické akademie Trutnov – střední školy a vyšší odborné školy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 09.07.2018 09:00
Rekonstrukce lesní cesty „Nad bělidlem“
podlimitní Zadáno 15.06.2018 03.07.2018 10:00
„Dodávka traktoru do České lesnické akademie Trutnov – střední školy a vyšší odborné školy“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 30.08.2017 10:00
„Zabezpečení výcviku řízení motorových vozidel skupiny T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020“
podlimitní Zadáno 22.11.2016 09.12.2016 13:00
„Dodávka tří kusů přenosných simulátorů pro výuku harvestorových technologií v České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 11.10.2016 13:00
„Dodávka simulátoru pro výuku harvestorových technologií v České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole II“
podlimitní Zadáno 22.07.2014 14.08.2014 13:00
Zhotovení interiérových dekorací, malba aula a prostor před alou
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2013 15.05.2013 11:00
Pokládka PVC VOŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2013 01.05.2012 10:00
Rámcová smlouva o dílo na rok 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2013 05.01.1981 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2