Profil zadavatele: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

  • Název: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola
  • IČO: 60153296
  • Adresa:
    Lesnická 9
    54101 Trutnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_82.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 230083

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výcviku řízení motorových vozidel skupin T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2024/2025, a 2025/2026
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2024 30.05.2024 10:00
Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (hlavní budova) – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru
podlimitní Zadáno 30.06.2023 20.07.2023 13:00
Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže) – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru
podlimitní Zadáno 30.06.2023 20.07.2023 13:00
Pořízení techniky - terénní vozidlo 4 x 4 pro přepravu osob
podlimitní Hodnocení 25.05.2023 19.06.2023 15:00
POŘÍZENÍ TECHNIKY-nákladní vozidlo s nosičem kontejnerů
podlimitní Vyhodnoceno 28.04.2022 18.05.2022 10:00
Provedení stavby - rekonstrukce střechy
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2022 10.05.2022 10:00
POŘÍZENÍ TECHNIKY - rypadlonakladač s pohonem 4x4
podlimitní Vyhodnoceno 21.04.2021 10.05.2021 10:00
Těžba kůrovcových stromů a souší a přibližování dříví lanovkovým systémem
podlimitní Vyhodnoceno 22.03.2021 07.04.2021 10:00
POŘÍZENÍ TECHNIKY motorové vozidlo do 3,5 tuny, s ložnou plochou (pick-up)
podlimitní Vyhodnoceno 07.12.2020 18.12.2020 10:00
POŘÍZENÍ LESNICKÉ TECHNIKY kmenová pásová pila
podlimitní Zadáno 07.09.2020 22.09.2020 10:00
Zajištění výcviku řízení motorových vozidel skupin T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024
podlimitní Zadáno 22.07.2020 21.08.2020 10:00
Pořízení lesnické techniky
podlimitní Zadáno 14.01.2020 10.02.2020 10:00
Nákup dodávkových osobních automobilů
podlimitní Zadáno 13.11.2019 02.12.2019 13:00
Nákup dodávkových osobních automobilů do terénu
podlimitní Zadáno 13.11.2019 12.12.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti domova mládeže ČLA Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››