Profil zadavatele: Domov sociálních služeb Chotělice

  • Název: Domov sociálních služeb Chotělice
  • IČO: 00579025
  • Adresa:
    Chotělice 89
    503 53 Smidary
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_43.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000674
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1669

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DSS Chotělice, tělocvična – rekonstrukce střešního pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 01.11.2017 12:00
DSS Chotělice, prádelna (objekt „C“) - rekonstrukce a statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 10.08.2017 12:00
ÚSP Chotělice - rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a odvodnění, etapa výstavby: dílna-rehabilitace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 10.06.2015 09:00
ÚSP Chotělice, prádelna (objekt „C“) – oprava oken výměnou, 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 10.11.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016