Profil zadavatele: Domov sociálních služeb Chotělice

  • Název: Domov sociálních služeb Chotělice
  • IČO: 00579025
  • Adresa:
    Chotělice 89
    503 53 Smidary
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_43.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000674
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1669

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DSS Chotělice – stavební úpravy (adaptace) pokojů č. m. 111, 112 a 156 na zázemí domácnosti - COVID
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2023 26.10.2023 12:00
DSS Chotělice – oprava sociálního zařízení č.m. 116 v 2.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2022 15.11.2022 12:00
DSS Chotělice – stavební úpravy (adaptace) místnosti č.110 na sociální zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2022 06.04.2022 12:00
Nákup osobního vozidla pro DSS Chotělice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2021 30.09.2021 12:00
Nákup 9-ti místného osobního vozidla pro DSS Chotělice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 28.02.2020 12:00
DSS Chotělice - rekonstrukce střechy s doplněním tepelné izolace na objektu prádelny
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 19.06.2019 12:00
ÚSP Chotělice – oprava komunikace v prostoru křižovatky u požární nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 15.10.2018 14:00
DSS Chotělice, tělocvična – rekonstrukce střešního pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 01.11.2017 12:00
DSS Chotělice, prádelna (objekt „C“) - rekonstrukce a statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 10.08.2017 12:00
ÚSP Chotělice - rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a odvodnění, etapa výstavby: dílna-rehabilitace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 10.06.2015 09:00
ÚSP Chotělice, prádelna (objekt „C“) – oprava oken výměnou, 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 10.11.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016