Veřejná zakázka: ÚSP Chotělice - rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a odvodnění, etapa výstavby: dílna-rehabilitace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2282
Systémové číslo: P15V00000366
Počátek běhu lhůt: 02.06.2015
Nabídku podat do: 10.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ÚSP Chotělice - rekonstrukce komunikace včetně kanalizace a odvodnění, etapa výstavby: dílna-rehabilitace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla včetně provedení souvisejících stavebně-montážních prací, likvidace a uložení demontovaného a přebytečného materiálu na skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k provozu stavby.
Akce zahrnuje provedení rekonstrukce komunikace a kanalizací souvisejích. Stavební práce budou probíhat v prostoru komunikace mezi hlavní budovou a dílnou včetně rehabilitace.
Přesný rozsah a členění zakázky je dáno zadávací dokumentací, resp. soupisem a popisem prací a dodávek, který je součástí projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov sociálních služeb Chotělice
 • IČO: 00579025
 • Poštovní adresa:
  Chotělice 89
  503 53 Smidary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000674

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
Chotělice 89
503 53 Smidary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky