Profil zadavatele: Domov důchodců Náchod

  • Název: Domov důchodců Náchod
  • IČO: 71193987
  • Adresa:
    Bartoňova 903
    547 01 Náchod
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_38.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 230147

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obměna vybavení pokojů DPS DD Náchod 100 ks nočních stolků
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2023 29.09.2023 15:00
Obnova vybavení kuchyně DD Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 08.02.2022 14:00
Nový signalizační, dorozumívací systém ( sestra-pacient) na 3. oddělení Domova pro seniory (DPS) 2 a 3 patře nové budovy B Domova důchodců Náchod.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2021 21.07.2021 09:00
Oprava –výměna poškozených podlahových krytin na 5 jídelnách v budově A a B a kanceláři vedoucí zdravotního úseku Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 25.10.2018 11:00
Nový signalizační, dorozumívací systém ( sestra-pacient) na oddělení Domova se zvláštním režimem (DZR) včetně instalace monitorovacího systému do vybraných zón DD Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015 05.11.2015 14:00
Komplexní rekonstrukce 5 pokojů II. oddělení, včetně změny stavební dispozice a následné rekonstrukce vybraných místností + opravy přilehlých prostor Domova důchodců Náchod.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015 15.10.2015 14:00
Instalace 4 dveřních samootvíracích systémů –posuvných dveří s číslicovým zámkem budova A + B Domov důchodců Náchod.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2015 24.08.2015 14:00
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně Domova důchodců Náchod 2. etapa výměna stropních rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2015 31.07.2015 14:00
Komplexní rekonstrukce 4 pokojů +sociálního zařízení II. oddělení , stará budova A Domova důchodců Náchod.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 22.01.2015 00:00
Oprava odpadové kanalizace a komunikace Domova důchodců Náchod č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2014 24.07.2014 10:00
Provedení stavebních oprav venkovních a vnitřních prostor budovy A a B Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2013 27.08.2013 13:00
Malby budova B DD Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2013 21.06.2013 00:00
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně DD Náchod 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2013 20.05.2013 13:00
Stavební opravy v prostorech budovy B Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2013 30.05.2013 00:00
provedení maleb budovy A Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2013 16.04.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››