Profil zadavatele: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

  • Název: Oblastní nemocnice Jičín a.s.
  • IČO: 26001551
  • Adresa:
    Bolzanova 512
    506 43 Jičín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 349334
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.nemjc.cz/zakazky.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Lůžka polohovací vč. příslušenství“
nadlimitní Hodnocení 04.12.2017 15.01.2018 13:00
„Lůžka resuscitační vč. příslušenství“
nadlimitní Hodnocení 04.12.2017 15.01.2018 13:00
Ultrazvukové přístroje pro odd. RDG
nadlimitní Hodnocení 20.11.2017 09.01.2018 13:00
Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení
nadlimitní Hodnocení 20.11.2017 09.01.2018 13:00
Stoly operační vč. příslušenství
nadlimitní Hodnocení 14.11.2017 22.01.2018 13:00
Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály
nadlimitní Hodnocení 13.11.2017 21.12.2017 13:00
Svítidla operační vč. příslušenství
nadlimitní Hodnocení 31.10.2017 12.12.2017 13:00
Výměna zdroje ionizujícího záření v kobaltovém ozařovači
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 30.11.2017 13:00
„Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače“
nadlimitní Hodnocení 16.10.2017 23.11.2017 13:00
Dezinfektory podložních mís
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 17.10.2017 13:00
Výměna stoupacího potrubí vnitřního vodovodu v POO - A Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 08.09.2017 10:00
„Monitor vitálních funkcí pro novorozence“
nadlimitní Zadáno 28.08.2017 10.10.2017 13:30
„Vrtačky chirurgické vč. příslušenství“
nadlimitní Zadáno 28.08.2017 10.10.2017 13:00
Likvidace odpadů ze zdravotnictví
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 19.06.2017 10:00
Lůžka polohovací pro odd. RKO a LDN
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 19.12.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››