Profil zadavatele: Domovy na Orlici

  • Název: Domovy na Orlici
  • IČO: 42886171
  • Adresa:
    1. máje 104
    51722 Albrechtice nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_26.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-009283

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2016 29.04.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016