Profil zadavatele: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

  • Název: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
  • IČO: 62693514
  • Adresa:
    Hradecká 1231/11b
    50003 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_149.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002171

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy a změna užívání objektu MŠ Slunečnice-zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 15.06.2022 14:00
Kompletní rekonstrukce výtahu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2022 01.06.2022 12:00
Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2022 16.05.2022 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 25.01.2021 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 19.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016