Dynamický nákupní systém: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2023+

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000657
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-019419
Datum otevření: 11.05.2023
Datum zavedení: 29.06.2023 10:35
Datum ukončení: 30.06.2026 23:00

Název a popis předmětu

 • Název: DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2023+
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech na 3 roky.

  Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou výkopové a dokumentační práce pro záchranné archeologické výzkumy z období pravěku, středověku a novověku, vždy dle požadavků objednavatele, tj. zejm. se jedná o: kopáčské práce, terénní kresebná dokumentace, fotografická terénní dokumentace, evidence v kontextových listech, měřičské (geodetické) práce, terénní (nepravá) fotogrammetrie (dále též „ZAV“).

  CPV kódy vymezující tyto práce jsou:
  45112450-4 – Výkopové práce na archeologických nalezištích;
  79131000-1 – Dokumentační činnost;
  71351914-3 – Archeologické služby.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 50 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • IČO: 00088382
 • Poštovní adresa:
  Eliščino nábřeží 465/7
  50003 Hradec Králové

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS