Veřejná zakázka: Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – gastrotechnologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9431
Systémové číslo: P23V00000185
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.03.2023
Nabídku podat do: 04.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – gastrotechnologie
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletní gastrotechnologie do stravovacího zařízení L nemocnice Náchod, a dodávka 2 ks varných kotlů do stravovacího zařízení T nemocnice Rychnov nad Kněžnou, vše v souladu s technickými parametry obsaženými v příloze č. 1. Součástí plnění je i poskytnutí souvisejících služeb, včetně dohodnutých záručních podmínek, doprava, montáž, instalace a uvedení vybavení do provozu včetně ověření funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů.

Část vybavení, která je určena trvale do stravovacího zařízení L, bude nejdříve dodána do Náhradního zařízení. Po dokončení rekonstrukce a přístavby stravovacího zařízení L, dodavatel část vybavení, které je specifikované v příloze č. 3 (Soupis dodávek) s požadavkem na demontáž, přestěhuje z náhradního zařízení do zařízení L a prostorově umístí dle PD.

Náhradní stravovací zařízení bude zajištěno v přízemí č.p. 296 na pozemku par.č. 726 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami a dále mycí prostory budou zajištěny v nemocnici Náchod, v pavilonu D v 2. nadzemním podlaží na pozemku parc.č.st. 634 v k.ú. Náchod.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1, která obsahuje Projektovou dokumentaci s názvem: „Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L, Oblastní nemocnice Náchod, část GASTROTECHNOLOGIE“ a specifikaci předmětu zakázky gastrotechnologie.

Předmět dodávky je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 (návrh kupní smlouvy) a Přílohou č. 3 (Soupis dodávek).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 990 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota plnění v KČ bez DPH je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Náchod
 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky