Veřejná zakázka: III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 887
Systémové číslo: P13V00000773
Počátek běhu lhůt: 18.12.2013
Nabídku podat do: 20.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Při povodních v létě roku 2013 došlo na k podemletí komunikace III/30022 v obci Lampertice, mezi uzlovými boda A27 a A46. V rámci stavby budou provedeny nové úhlové železobetonové opěrné zdi. SO 01 Opěrná zeď u hospody a SO 02 Opěrná zeď u domova důchodců. SO 01 Opěrná zeď u hospody v délce 34 m, výšce 2,1 m a šířce 0,5m, římsa ze železobetonu založená, zeď osazena dopravněbezpečnostním zábradlím. Do stěny opěrné zdi je umístěn vtok kolmého propustku DN 500, výtok potrubí zaústěného do zdi bude převlečen trubou s DN o jedno větší. SO 02 Opěrná zeď u domova důchodců, délce 28 m, výšce 2,2 m a šířce 0,5 m, římsa železobetonová, zeď osazena dopravněbezpečnostím zábradlím. Do stěny opěrné zdi je zaústěn výtok dešťové kanalizace DN 300. Výtok potrubí zaústěného do zdi bude převlečen trubou s DN o jedno větší.Při opravě zdi bude také opraven přilehlý jízdní pruh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 858 844 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
podatelna
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky