Veřejná zakázka: Renovace tepelného čerpadla - DD Lampertice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8773
Systémové číslo: P22V00000579
Datum zahájení: 28.07.2022
Nabídku podat do: 10.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Renovace tepelného čerpadla - DD Lampertice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné dodání zařízení blíže specifikovaného v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Strojovna s tepleným čerpadlem – napojení na stávající systém ÚT a TV“ (příloha č. 3. výzvy k podání nabídek), jeho montáž, uvedení do provozu a provedení stavebních úprav a dalších činností s tím souvisejících. Součástí předmětu plnění je rovněž kompletní demontáž stávajícího zařízení strojovny a jeho likvidace.
Jedná se o kompletní výměnu zařízení strojovny s tepleným čerpadlem v budově Domova důchodců Lampertice. Součástí předmětu plnění je rovněž napojení výstupů nové strojovny na stávající body ústředního topení a teplé užitkové vody.
Požadavek na strojní vybavení obsahuje:
- dodávku a montáž tepelného čerpadla včetně příslušenství,
- dodávku a montáž zásobníkových ohřívačů teplé užitkové vody včetně topné vložky,
- kompletní rozvody potrubí a dodávku elektroinstalace nutné k napojení ovládacích prvků
- dodávku a montáž ekvitermní regulace včetně nastavení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy