Veřejná zakázka: Zpracování stavebně historického průzkumu kláštera v Opočně a přilehlého areálu včetně zaměření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8656
Systémové číslo: P22V00000462
Datum zahájení: 14.06.2022
Nabídku podat do: 25.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování stavebně historického průzkumu kláštera v Opočně a přilehlého areálu včetně zaměření
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu a Zaměření objektů, uvedených v příloze č. 4 Výzvy. Příloha č. 4 s názvem „Seznam objektů“ obsahuje seznam dotčených staveb a pozemků. Jedná o nemovitosti z části ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a z části ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Opočno, Trčkovo nám. 3, 517 73 Opočno, které vydalo souhlas Královéhradeckému kraji s provedením tohoto stavebně historického průzkumu a zaměření.

Nedílnou součástí díla je geodetické zaměření celého areálu specifikovaného v příloze č. 4. Součástí geodetického zaměření bude celková situace včetně zmapování, zaměření a průběhu inženýrských sítí v areálu včetně údajů od správců a majitelů technických sítí, výškopis a polohopis a apod.

Dodavatel provede a zpracuje statické posouzení objektu č. 1 – Klášter č.p. 132 na p.č. 139, katastrální území Opočno pod Orlickými horami. Dodavatel provede a zpracuje statické posouzení objektu č. 5 (Ohradní zdi). Veškeré činnosti jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 2 - Návrh smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 820 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota plnění v KČ bez DPH je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků