Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8618
Systémové číslo: P22V00000424
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-022056
Datum zahájení: 07.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Rozvoj komunitních sociálních služeb CBH v lokalitě Jičín“. Dílo bude zpracováno dle projektové dokumentace (DPS) zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. Předmětem veřejné zakázky je také zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o rekonstrukci objektu bytového domu pro vybudování zázemí služby chráněné bydlení (dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením. Záměr bude realizován na pozemcích st. p. č. 666, jehož součástí je objekt: Pražské Předměstí, č.p. 30, a p. p. č. 578/2 vše v k. ú. Jičín.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 111 016 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy