Veřejná zakázka: Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8175
Systémové číslo: P21V00000866
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2021/654
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-047508
Datum zahájení: 17.12.2021
Nabídku podat do: 25.01.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci novostavby okružní křižovatky na silnici I/14 v místě napojení účelových komunikací od obce Litohrady a od fotovoltaické elektrárny, okr. Rychnov nad Kněžnou, na území Královéhradeckého kraje.

Navržená okružní křižovatka je hlavním objektem stavby. Jedná se o jednopruhovou okružní křižovatku s pěti paprsky. Vnější průměr navržené okružní křižovatky činí D = 48 m. Křižovatka má pět paprsků – I/14 směr Solnice, I/14 směr Rychnov nad Kněžnou, účelová komunikace směr Litohrady, příjezdová cesta k nové výrobní hale a napojení plánované komunikace z jihovýchodního směru. Výstavba okružní křižovatky je rozdělena do 4 etap tak, aby byl zachován provoz na komunikaci I/14. Součástí projektu je také vyvolaná přeložka cyklostezky, vodovodního řadu, optického kabelu, napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně a realizace veřejného osvětlení budované křižovatky.

Směrové řešení JV paprsku navazuje na řešení komunikací nově budovaného areálu na přilehlém pozemku p. č. 5754 v k.ú. Solnice. Vzhledem k plánované výstavbě na uvedeném pozemku je nutná koordinace obou staveb tak, aby byl přerušen vjezd na co nejkratší potřebnou dobu pro stavbu. Přerušení vjezdu na pozemek je nutné vždy oznámit investorovi koordinované stavby a to nejpozději 14 dní před započetím uzavírky. Přerušení vjezdu na pozemek delší než 7 dní je možné pouze s písemným souhlasem investora koordinované stavby. Zhotovitel stavby je povinen zpracovat harmonogram plánovaných přerušení vjezdu na pozemek p. č. 5754 v k. ú. Solnice. Harmonogram bude následně odsouhlasen investorem koordinované stavby.

Přeložka stezky pro chodce a cyklisty je upravena v nezbytné míře způsobené úpravou křižovatky na silnici I/14 v délce úpravy cca 140 m. Stezka je směrově vedena přimknutě k příkopu silnice I/14 a výškově převážně po terénu s ohledem na odvodnění pláně. Na krajnici cyklostezky přilehlé k příkopu je umístěno dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1,3 m v dřevěném provedení. Při realizaci přeložky je nutné postupovat v souladu s navrženými etapami výstavby a zajistit potřebná dopravně bezpečnostní opatření pro zachování bezpečného provozu cyklistů a chodců.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán, zajištění publicity a provedení průzkumných prací (pasport a monitoring dotčených objektů, archeologický dohled a archeologický průzkum a další průzkumy).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 525 920 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy