Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8133
Systémové číslo: P21V00000824
Datum zahájení: 30.11.2021
Nabídku podat do: 16.12.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výběr nejvhodnější nabídky zhotovitele na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), získání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 25 hodin, stavební akce „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“.

Jedná se o dva objekty o půdorysných rozměrech 72,94 x 12,85 m a 45,95 x 13,32 m, zadavatel požaduje:
- posouzení stávajícího stavu, zda je možné objekty rekonstruovat nebo bude ekonomičtější demolice objektů a jejich následná opětovná výstavba,
- možnost rozdělení případné rekonstrukce do 4 na sobě nezávislých etap,
- návrh řešení garážových vrat tak, aby vznikla minimální podjezdová výška 3,9 m a šířka 4,5m,
- návrh zabudování nových elektricky ovládaných vjezdových vrat do garáží,
- návrh zvýšení energetické hospodárnosti objektu dle současného standardu srovnatelných budov
- návrh nezbytných opravy stavebních konstrukcí, které jsou na hranici své životnosti a vyžadují příslušný zásah.
Zaměření stávajícího stavu nebo jiné informace pro potřeby zhotovovaného projektu jsou věcí zhotovitele. Dále bude součástí zakázky obstarání všech potřebných vyjádření a získání stavebního povolení. Rekonstrukce se týká objektu uvnitř uzavřeného areálu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 • IČO: 27502988
 • Poštovní adresa:
  Kutnohorská 59/23
  50004 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030618

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
50004 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy