Veřejná zakázka: „Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami“ – PD + stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8046
Systémové číslo: P21V00000737
Datum zahájení: 10.11.2021
Nabídku podat do: 14.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami“ – PD + stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je řádné zhotovení díla, které zahrnuje zpracování dokumentace bouracích prací a výkon inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby a následné provedení demoličních prací k odstranění staveb v areálu bývalého kláštera v Opočně.
Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Vybraný dodavatel zajistí jak kompletní projektový a inženýrský servis, tj. zpracování veškeré nezbytné dokumentace a všech dalších dokumentů potřebných k řádné realizaci veřejné zakázky, inženýrskou činnost spojenou se zajištěním veškerých potřebných povolení a vyjádření k vydání rozhodnutí o odstranění stavby, tak i vlastní provedení demoličních prací a odstranění staveb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 182 000 Kč bez DPH
  Dílčí předpokládaná hodnota - zpracování dokumentace bouracích prací dle čl. 4 odst. 2 písm. a) výzvy činí 182 000,- Kč bez DPH, dílčí předpokládaná hodnota - provedení demoličních prací a odstranění staveb dle čl. 4 odst. 2 písm. b) výzvy činí 4 000 000,- Kč bez DPH. Celková i dílčí předpokládané hodnoty jsou zároveň maximálně přípustnými nabídkovými cenami.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy