Veřejná zakázka: Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7951
Systémové číslo: P21V00000642
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.10.2021
Nabídku podat do: 26.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je řádné zhotovení díla „Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) včetně PD“, které zahrnuje zpracování projektové dokumentace, dodávku + montáž vzduchotechniky a s tím spojené stavební úpravy, to vše formou „Design & Build“, tedy tak, že vybraný zhotovitel zajistí jak zpracování veškeré dokumentace potřebné k provedení stavby a její povolení a z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů ponese odpovědnost za správnost a úplnost této dokumentace, tak samotnou realizaci výstavby vlastního záměru.
Rozsah vzduchotechnických a stavebních úprav v pavilonu G Oblastní nemocnice Náchod, ve kterém se nachází oddělení klinické imunologie a mikrobiologie + oddělení patologie a cytologie, je dán smlouvou o dílo a záměrem investora.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy