Veřejná zakázka: Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – stavební práce – ZD/19/421 - II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7914
Systémové číslo: P21V00000605
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.09.2021
Nabídku podat do: 15.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – stavební práce – ZD/19/421 - II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívají ve výměně vnitřního vodovodu (studená voda, teplá voda, cirkulace), částí kanalizace a dalších stavebních pracích v Oblastní nemocnici Jičín (pavilony CH a H) dle projektových dokumentací pro provádění stavby, vypracovaných společností JZ projekt, s.r.o., se sídlem Dr. Vojtěcha 1955, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 28794257, zodpovědný projektant Ing. Jiří Zahradníček, ve znění pozdějších změn.

Stavební práce budou probíhat v Oblastní nemocnici Jičín („uživatel“) za plného provozu pavilonu H a pavilonu CH.

Podrobné vymezení činností, jež jsou součástí plnění veřejné zakázky, je blíže uvedeno v příloze č. 2 – Návrh smlouvy o dílo. Rozsah prací je současně vymezen projektovými dokumentacemi a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (přílohy č. 5 a č. 6).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 000 000 Kč bez DPH
  Jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 22 000 000 Kč bez DPH. Hodnota vyhrazené změny závazku (dle ustanovení § 100 ZZVZ) činí 2 000 000 Kč bez DPH a není součástí nabídkové ceny. Předpokládaná hodnota bez vyhrazené změny závazku je zároveň maximálně přípustná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků