Veřejná zakázka: III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7499
Systémové číslo: P21V00000192
Evidenční číslo zadavatele: 33183
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011115
Datum zahájení: 31.03.2021
Nabídku podat do: 03.05.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad, 2. etapa“.
Jedná se o opravu pozemní komunikace III/3002 v úseku od křižovatky silnic II/300 ve staničení cca 1,1 – 1,35 v intravilánu města Hořice v Podkrkonoší. Celková délka opravovaného úseku je 0,260 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší.
Oprava pozemní komunikace spočívá v předláždění stávajícího kamenného povrchu komunikace s dodáním nových žulových kostek a se zachováním stávajícího dispozičního uspořádání – šíře jízdního pruhu 3,25 m, tj. celková šíře jízdního pásu 6,5 m – definováno délkou přecházení přechodu pro chodce před st. 286. Podél zpevněné plochy budou nově vyměněny velké kamenné kostky 15/17 za nové kamenné obrubníky OP3 sjednocení obrubníku v rámci náměstí. Stávající dešťové vpusti budou posíleny o nové vpusti v délce úpravy s napojením na stávající jednotnou kanalizaci. V úseku úpravy dojde k doplnění či odstranění svislého dopravního značení vč. doplnění nového vodorovného značení dle TP 65.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 101 – Silnice III/3002
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří TRDesign s.r.o., Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČO: 066 47 448, datum zpracování 08/2020, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Rak.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 204 555 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy