Veřejná zakázka: III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7429
Systémové číslo: P21V00000122
Evidenční číslo zadavatele: 36510b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011028
Datum zahájení: 31.03.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, I. etapa“.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Popis stavby pro zadavatele Královéhradecký kraj:
Investiční záměr řeší rekonstrukci části silnice III/29920 v intravilánu obce Kuks. Začátek předmětného úseku je v uzlovém bodě A032, tedy na křižovatce silnice III/29920 a silnice I/37, a konec úseku je v km 0,431 50 silnice III/29920. V rámci I. etapy (km 0,000 00 – km 0,431 50) budou odstraněny stávající asfaltové kryty a kryty z kamenné žulové dlažby, bude provedena výměna podkladních vrstev v km 0,000 00 – km 0,121,50 a v případě neúnosné zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny a bude položen nový asfaltový kryt. V km 0,121 50 – km 0,431,50 je navrženo odstranění původních konstrukčních vrstev vč. původní kamenné žulové dlažby a provedení pokládky nového podloží vč. nové žluté kamenné žulové dlažby a nových žulových obrub. Odvodnění komunikace v intravilánu je zajištěno podélným a příčným sklonem komunikace pomocí odvodňovacích proužků. Dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace. Odvodnění pláně bude provedeno podélnou drenáží DN. Ve staničení km 0,298 00 – km 0,337 50 je navržena nová železobetonová opěrná zeď.

Popis stavby pro zadavatele Obec Kuks:
Projekt řeší propojení mezi komunikací s vyloučeným provozem motorových vozidel v centru obce Kuks s chodníkem a autobusovými zastávkami na silnici I/37. Součástí propojení je přemístění stávající autobusové zastávky, umístění přechodu pro chodce na silnici III/29920 pro budoucí pěší s vazbou na plánované parkoviště pro osobní automobily a koordinací se záměrem obnovy veřejného osvětlení v obci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 578 751 Kč bez DPH
  pro zadavatele Královéhradecký kraj: 12 561 406 Kč bez DPH;
  pro zadavatele Obec Kuks: 3 017 345 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy