Veřejná zakázka: Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7311
Systémové číslo: P21V00000003
Datum zahájení: 04.01.2021
Nabídku podat do: 21.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je oprava, resp. výměna střešní krytiny na objektech administrativních budov na cestmistrovství v Broumově, Dvoře Králové nad Labem, Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou. Předmět zakázky je rozdělen na čtyři části:

2.1. První část - Broumov
Předmětem zakázky je oprava, resp. výměna střešní krytiny na objektu administrativní budovy a garáže na cestmistrovství Broumov, Hejtmánkovice Pasa čp. 70, 550 01 Broumov. Součástí požadovaných prací je také výměna oplechování, okapů, okapových svodů, údržba LPS očištění, nátěr a výměna stávajícího dřevěného podbití u valbové střechy.
Požadavky na novou střešní krytinu:
• asfaltový šindel z modifikovaného asfaltu
• reakce na oheň - Class E
• množství asfaltu alespoň 1290 g/m2
• výrobek nesmí obsahovat azbest ani žádné dehtové složky
• pevnost v tahu:
o tažná síla podélně (N/50 mm) – min. 890
o tažná síla příčně (N/50 mm) – min. 690
o odolnost proti vytržení hřebu (N) – min. 120
o rozměrová stálost (mm) - 3.
• Nasákavost vody (%) <1
• Asfaltový podkladní pás bude rovněž z modifikovaného asfaltu, vyztužený skelným vláknem, tloušťka min. 0,9 mm, odolnost proti průniku vody W1, požární odolnost E.
Požadovaná barva nové střešní krytiny je zelená.
Tvar a barva asfaltového šindele (viz Příloha č. 2 Tvar krytiny I. část) bude odpovídat stávající krytině. Všechny stávající bezpečnostní prvky budou zachovány, resp. obnoveny (např. hromosvod, zachytávač sněhu apod.).
Přesný rozpis prací je uveden v příloze č.3 Výkaz výměr I. část.

2.2. Druhá část – Dvůr Králové nad Labem
Předmětem zakázky je oprava, resp. výměna střešní krytiny na objektu administrativní budovy cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem, Hradecká 2934, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Součástí požadovaných prací je také výměna oplechování, okapů, okapových svodů, údržba LPS, očištění, nátěr a výměna stávajícího dřevěného obkladu štítových stěn.
Požadavky na novou střešní krytinu:
• asfaltový šindel z modifikovaného asfaltu
• reakce na oheň - Class E
• množství asfaltu alespoň 1290 g/m2
• výrobek nesmí obsahovat azbest ani žádné dehtové složky
• pevnost v tahu:
o tažná síla podélně (N/50 mm) – min. 890
o tažná síla příčně (N/50 mm) – min. 690
o Odolnost proti vytržení hřebu (N) – min. 120
o Rozměrová stálost (mm) - 3.
• Nasákavost vody (%) <1
• Asfaltový podkladní pás bude rovněž z modifikovaného asfaltu, vyztužený skelným vláknem, tloušťka min. 0,9 mm, odolnost proti průniku vody W1, požární odolnost E.
Požadovaná barva nové střešní krytiny je červeno-hnědá (cihlová).
Tvar a barva asfaltového šindele (viz Příloha č. 2 Tvar krytiny II. část) bude odpovídat stávající krytině. Všechny stávající bezpečnostní prvky budou zachovány, resp. obnoveny (např. hromosvod, zachytávač sněhu apod.).
Přesný rozpis prací je uveden v příloze č.3 Výkaz výměr II. část.

2.3. Třetí část - Náchod
Předmětem zakázky je oprava, resp. výměna střešní krytiny na objektu administrativní budovy na cestmistrovství Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod. Součástí požadovaných prací je také výměna částí oplechování skleníku, komína dále výměna okapů, svodů, údržba LPS očištění, výměna včetně nátěru dřevěné lávky.
Požadavky na novou střešní krytinu:
• asfaltový modifikovaný pás - Sklodek 40
• reakce na oheň - Class E
• množství asfaltu alespoň 1290 g/m2
• výrobek nesmí obsahovat azbest ani žádné dehtové složky
• pevnost v tahu:
o tažná síla podélně (N/50 mm) – min. 890
o tažná síla příčně (N/50 mm) – min. 690
o odolnost proti vytržení hřebu (N) – min. 120
o rozměrová stálost (mm) - 3.
• Nasákavost vody (%) <1
• Asfaltový podkladní pás bude rovněž z modifikovaného asfaltu, vyztužený skelným vláknem, tloušťka min. 0,9 mm, odolnost proti průniku vody W1, požární odolnost E.
Požadovaná barva nové střešní krytiny je šedá.
Tvar a barva asfaltového šindele (viz Příloha č. 2 Tvar krytiny III. část) bude odpovídat stávající krytině. Všechny stávající bezpečnostní prvky budou zachovány, resp. obnoveny (např. hromosvod, zachytávač sněhu apod.).
Přesný rozpis prací je uveden v příloze č.3 Výkaz výměr III. část.

2.4. Čtvrtá část – Rychnov nad Kněžnou
Předmětem zakázky je výměna živičné střešní krytiny červené barvy o ploše 557 m2 na administrativní budově včetně výměny 18 kusů střešních oken o rozměru 780 x 1400 mm v administrativní budově Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Všech 18 ks střešních oken musí mít ovládání na spodní straně oken a vybavené vnitřní zastiňující roletou a kompletního olemování potřebného pro správné zabudování. Izolační parametry oken musí být U okna = 1,1 W/m2K a lepší. S výměnou krytiny je požadováno opravit stávající měděné okapové žlaby a svody. Demontáž a zpětná montáž hromosvodové soustavy a doplnění střešních sněhových háků do celkové plochy střechy.
Požadavky na novou střešní krytinu:
• asfaltový šindel z modifikovaného asfaltu
• reakce na oheň - Class E
• množství asfaltu alespoň 1290 g/m2
• výrobek nesmí obsahovat azbest ani žádné dehtové složky
• pevnost v tahu:
o Maximální tažná síla podélně (N/50 mm) – 890
o Maximální tažná síla příčně (N/50 mm) 690
o Odolnost proti vytržení hřebu (N) – 120
o Rozměrová stálost (mm) - 3.
• Nasákavost vody (%) <1
• Asfaltový podkladní pás bude rovněž z modifikovaného asfaltu, vyztužený skelným vláknem, tloušťka min. 0,9 mm, odolnost proti průniku vody W1, požární odolnost E.
Požadovaná barva nové střešní krytiny je červeno-hnědá (cihlová).
Tvar a barva asfaltového šindele (viz. Příloha č. Tvar krytiny IV. část) bude odpovídat stávající krytině. Všechny stávající bezpečnostní prvky budou zachovány, resp. obnoveny (např. hromosvod apod.) a budou doplněny zachytávače sněhu - háky v celé ploše střechy se živičnou krytinou.
Přesný rozpis prací je uveden v příloze č. 3 výkaz výměr IV. část.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 • IČO: 27502988
 • Poštovní adresa:
  Kutnohorská 59
  500 04 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030618

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy