Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7301
Systémové číslo: P20V00000901
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2020/560
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-045266
Datum zahájení: 17.12.2020
Nabídku podat do: 25.01.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“.

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce objektu bytového domu na pozemcích: st. p. č. 666, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č. p. 30, a p. p. č. 578/2 vše v k.ú. Jičín, pro vybudování zázemí služby chráněné bydlení pro celkem až 12 osob s mentálním (popř. kombinovaným) postižením (12 lůžek) s minimálně třemi domácnostmi (max. 4 osoby/lůžka/domácnost). Poskytovatelem služby bude Domov sociálních služeb Chotělice. Podrobný rozsah plnění je stanoven návrhem smlouvy, který je přílohou ZD.

Předpokládané investiční náklady stavby činí 30.000.000 Kč včetně DPH.

___


Prohlídka místa plnění proběhne dne 6. 1. 2021 od 09:00 v místě realizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy