Veřejná zakázka: III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7244
Systémové číslo: P20V00000844
Evidenční číslo zadavatele: 33145
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043877
Datum zahájení: 09.12.2020
Nabídku podat do: 13.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2864 Těšín – Soběraz – Radim (km 0,000 – 2,864)“.

Jedná se o rekonstrukci pozemní komunikace III/2864 v úseku od křižovatky silnic II/286 a III/2864 u obce Těšín po začátek obce Radim v provozním staničení km 2,864. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,864 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálních územích Těšín, Soběraz a Radim u Jičína. Rekonstrukce je navržena v souladu s diagnostikou vozovky a návrhem technologie opravy.

Součástí rekonstrukce komunikace III/2864 je úprava křižovatky silnice II/286 se silnicí III/2864 dle samostatné projektové dokumentace. V rámci této úpravy dojde ke zrušení jednoho ze dvou stávajících ramen napojení komunikace III/2864 na II/286 a k úpravě druhého ze stávajících ramen napojení pro zajištění lepší přehlednosti křižovatky. Rameno bude rozšířeno na šířku min. 8 m a bude vybudováno v plné nové konstrukci. V rámci úpravy křižovatky bude v místě rušeného ramene silnice III/2864 vybudována nová autobusová zastávka navazující na silnici II/286 a provedena rekultivace zpevněných ploch odtěžením konstrukce vozovky, zásypem vhodnou zeminou, rozprostřením ornice a výsevem trávníku.

Ostatní požadavky:
Z hlediska objízdných tras je potřeba při realizaci stavby sloučit provádění rekonstrukce křižovatky silnic II/286 a III/2864 spolu s částí rekonstrukce silnice III/2864 a to po křižovatku silnic III/2864 a III/2849 včetně (jedná se o část SO 120). Toto opatření je nutné z toho důvodu, aby nedocházelo ke zbytečnému prodloužení uzávěry v místě mezi výše zmíněnými křižovatkami a bylo co nejdříve možné spustit provoz v tomto úseku mezi silnicemi II/286 a III/2849. Tento požadavek je nutné zohlednit při projednávání DIO před realizací stavby.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby:
• Křižovatka silnice II/286 se silnicí III/2864, která je vypracována ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČO: 260 80 273, datum zpracování: 10/2017, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba;
• Rekonstrukce silnice III/2864 v provozním staničení km 0,043 – km 2,864, která je vypracována ve stupni DSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, IČO: 260 80 273, datum zpracování: 2/2020, zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šklíba.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 447 094 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy