Veřejná zakázka: "Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení" - ON Trutnov II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7057
Systémové číslo: P20V00000659
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-033564
Datum zahájení: 23.09.2020
Nabídku podat do: 04.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení" - ON Trutnov II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o stavební úpravy 1.NP a 3.NP pavilonu A2 v areálu Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Stavebními úpravami dochází k úpravě vnitřní dispozice a provedení nových povrchů (podlah, stěn a podhledů). Předmět plnění je dále vymezen ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 649 578 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky