Veřejná zakázka: Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6450
Systémové číslo: P20V00000055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2020
Nabídku podat do: 26.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace přístavby školy a projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího objektu školy včetně přípojek inženýrských sítí, terénních a sadových úprav.
Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), propočet finančních nákladů stavebních objektů (pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;
c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení);
d) Autorský dozor (AD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální možná nabídková cena.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky