Veřejná zakázka: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6388
Systémové číslo: P19V00000887
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.02.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace a uvedení do provozu nové, nepoužité IT techniky v níže uvedeném rozsahu:
I. Aktivní prvky datové sítě
II. Serverová infrastruktura
III. Software
IV. Licence MS pro operační systémy serverů a přístupové licence pro přístup na terminálové a datové servery.
Podrobná specifikace techniky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace:
a) Projektová dokumentace: Oblastní nemocnice Náchod - Etapa 1., PS2002 - IT technika,
b) Soupis dodávek a služeb.
Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 43 550 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky