Veřejná zakázka: Transport uměleckých předmětů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6330
Systémové číslo: P19V00000829
Datum zahájení: 15.11.2019
Nabídku podat do: 26.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Transport uměleckých předmětů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je služba – transport uměleckých předmětů a kamenných sbírkových exponátů nákladními vozy „na“ a „z“ výstavy „Uprostřed koruny České, Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 -1550“ (dále jen „výstava“) v rámci projektu „Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.“ Identifikační kód projektu: DG16P02B003.
Výstava se uskuteční v budově Muzea východních Čech v Hradci Králové v termínu 6. 2. - 30. 6. 2019.

Přepravu děl zajistí certifikovaná přepravní firma ve speciálních vozidlech v souladu s mezinárodními předpisy o přepravě uměleckých děl.

Transportní služba je požadována včetně:
- komunikace a spolupráce s vymíněnými zapůjčiteli, licencovaným restaurátorem (určená osoba na straně zadavatele)
- balení exponátů a koordinace prací souvisejících s kurýrním předáním
- výroby, v případě potřeby také prolongace a uskladnění obalového materiálu (v klimaticky odpovídajících prostorách)
- projednání zásilek v režimu celního odbavení
- vyřízení veškerých výjimek v rámci transportu
- kurýrní servis během instalace a de-instalace, organizační zajištění kurýrních cest - podrobné informace k výši nákladů na kurýra jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Exponátový seznam, valutové vybavení kurýrů a vybavení kurýrů v tuzemské měně, zajištění dopravních cenin
- instalace a de-instalace přepravovaných předmětů u zapůjčitelů
- transport exponátů zpět zapůjčitelům a vybalení

Bližší informace jsou uvedeny v exponátovém seznamu, který je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 524 792 Kč bez DPH
  Maximální přípustná hodnota zakázky realizovaná v roce 2019 je 646 280,-Kč bez DPH.
  Maximální přípustná hodnota zakázky realizovaná v roce 2020 je 878 512,-Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • IČO: 00088382
 • Poštovní adresa:
  Eliščino nábřeží 465
  500 01 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 239969

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eliščino nábřeží 465
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky