Veřejná zakázka: DD Borohrádek - „Domky Na Květné“ – služby TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6228
Systémové číslo: P19V00000727
Datum zahájení: 07.11.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DD Borohrádek - „Domky Na Květné“ – služby TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“ “, která spočívá ve výstavbě tří vzájemně propojených dvoupodlažních objektů s plochou střechou. Rozsah stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci k provedení stavby
s názvem: „Novostavba objektu „Domky Na Květné“ Borohrádek“, zpracované společností INS spol. s r.o., se sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO: 60109971 v září 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena, tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků