Veřejná zakázka: Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6129
Systémové číslo: P19V00000630
Evidenční číslo zadavatele: 89231/2019/HKH
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022219
Datum zahájení: 05.02.2020
Nabídku podat do: 06.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy obvodového pláště stávajícího objektu administrativní budovy.
Konstrukční systém objektu je skeletový železobetonový v kombinaci s monolitickými železobetonovými stropními deskami. Obvodové konstrukce objektu jsou z keramických bloků tloušťky 250 – 375 mm. Střecha je plochá. Pro účely provedení opravy tepelně izolačního pláště budovy bude proveden odkop stávajícího terénu do nezámrzné hloubky (min. 1,0 m), jehož součástí bude prohlídka stávající hydroizolace. V případě, že bude stav hydroizolace vyhovující, bude stávající hydroizolace ponechána a bude provedeno pouze voděodolné zateplení soklu budovy včetně ochranné geotextílie a nopové fólie. V případě špatného stavu hydroizolace bude provedena podrobnější kontrola a následně vypracován návrh opravy.
V současném stavu je původní zateplení objektu tloušťky 80 a 100 mm poškozeno a na části budovy došlo dokonce vlivem velmi nepříznivých povětrnostních podmínek k odtrhnutí pláště. Je nutné provést demontáž zbytku stávajícího zateplení a sanaci zdiva, s přihlédnutím ke skutečnému stavu, před realizací nového opláštění.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby, která byla zpracována firmou Projecticon s. r. o. a je nedílnou součástí této výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 515 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky