Veřejná zakázka: Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6058
Systémové číslo: P19V00000559
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/589
Datum zahájení: 06.08.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v provedení značení hranice zvláště chráněného území přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice („dále jen „přírodní rezervace“) v terénu, a to v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 16 odst. 5 a ust. § 17 odst. 3. Dílo bude spočívat v provedení instalace 7 ks tabulí s malým státním znakem a provedení obnovy pruhového značení na přítomných dřevinách a na 5 ks nově umístěných dřevěných kůlech. Tabule s malým státním znakem budou umístěny na dřevěných kůlech o velikosti 8x8x200 cm, na podkladové desce 40x50 cm. Kůly budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky 0,5 m do terénu. Pruhové značení hranice bude provedeno na přítomných dřevinách a na nově umístěných 5 ks dřevěných kůlech. Kůly s pruhovým značením budou mít rozměr 8x8x200 cm. Kůly budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky 0,5 m do terénu. Staré, původní tabule budou i se sloupky z území přírodní rezervace odstraněny. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o území situované na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které jsou zčásti podmáčené (bažina, část vodního toku apod.) a tudíž hůře dostupné. Vymezení plochy přírodní památky a umístění nových informačních tabulí a dřevěných kůlů v území je orientačně vyznačeno v příloze č. 2 výzvy mapovém zákresu. Délka označované hranice je přibližně 3 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese: Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54 500 03 Hradec Králové podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky