Veřejná zakázka: Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6058
Systémové číslo: P19V00000559
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/589
Datum zahájení: 06.08.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v provedení značení hranice zvláště chráněného území přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice („dále jen „přírodní rezervace“) v terénu, a to v souladu s vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 16 odst. 5 a ust. § 17 odst. 3. Dílo bude spočívat v provedení instalace 7 ks tabulí s malým státním znakem a provedení obnovy pruhového značení na přítomných dřevinách a na 5 ks nově umístěných dřevěných kůlech. Tabule s malým státním znakem budou umístěny na dřevěných kůlech o velikosti 8x8x200 cm, na podkladové desce 40x50 cm. Kůly budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky 0,5 m do terénu. Pruhové značení hranice bude provedeno na přítomných dřevinách a na nově umístěných 5 ks dřevěných kůlech. Kůly s pruhovým značením budou mít rozměr 8x8x200 cm. Kůly budou opatřeny nátěrem lazurového laku ve dvou vrstvách a budou upevněny vruty na kovovém držáku, který bude zabetonován do hloubky 0,5 m do terénu. Staré, původní tabule budou i se sloupky z území přírodní rezervace odstraněny. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o území situované na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které jsou zčásti podmáčené (bažina, část vodního toku apod.) a tudíž hůře dostupné. Vymezení plochy přírodní památky a umístění nových informačních tabulí a dřevěných kůlů v území je orientačně vyznačeno v příloze č. 2 výzvy mapovém zákresu. Délka označované hranice je přibližně 3 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese: Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54 500 03 Hradec Králové podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy