Veřejná zakázka: Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem – zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6020
Systémové číslo: P19V00000521
Datum zahájení: 08.07.2019
Nabídku podat do: 22.07.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem – zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) ve stupni studie (STS) nových objektů dvou rodinných domků každý pro 6 osob se zdravotním postižením (DOZP) s vysokou mírou podpory, bezbariérového řešení, včetně přípojek inženýrských sítí, výstavby skladu nářadí, krytého stání, provedení zpevněných ploch, oplocení, terénních a sadových úprav, projektové dokumentace kuchyní, interiéru, vybavení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a realizace inženýrské činnosti na pozemcích st.p.č. 1349, p.p.č. 1688/11, p.p.č. 1689/1, p.p.č. 1689/2 zapsané na LV č. 3813 v obci a pro k.ú. Třebechovice pod Orebem v rozsahu minimálně tří variant dispozičního a technického řešení včetně vizualizace a dopracování vybrané varianty dispozičního a technického řešení do projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních až do stupně DPS, inženýrské činnosti, projektové dokumentace vybavení interiéru a autorského dozoru při realizaci stavby. Součástí PD bude i geodetické zaměření dotčeného území včetně inženýrských sítí, zajištění nezbytných průzkumů (např.: radonový, hydrogeologický, atd.). Podkladem pro zpracování PD je Investiční záměr a Doporučený postup č. 3/2018 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – pro účely výzev IROP č. 81 a č. 82 vydaný MPSV.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 086 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky