Veřejná zakázka: „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5994
Systémové číslo: P19V00000495
Datum zahájení: 16.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování souboru projektových dokumentací „dále jen také PD“ (PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby a zajištění autorského dozoru) na investiční akci – „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu“
Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude PD pro provádění stavby.
Projektová dokumentace bude členěna na stavební objekty.
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti, včetně projednání k územnímu rozhodnutí a k vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.
Je umožněno sloučení PD k územnímu rozhodnutí a PD ke stavebnímu povolení.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování plánu organizace výstavby.
Dále bude předmětem plnění i spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzení nabídek v průběhu hodnocení veřejné zakázky.
V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby vydání kolaudačního souhlasu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 910 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků