Veřejná zakázka: Přírodní památka Trotina - kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5691
Systémové číslo VZ: P19V00000195
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/249
Datum zahájení: 22.03.2019
Nabídku podat do: 02.04.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přírodní památka Trotina - kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v kosení travního porostu na mokrých pcháčových loukách ve dvou sečích na území přírodní památky Trotina (dále jen „přírodní památka“). Kosení bude realizováno lehkou mechanizací na pozemcích p. č. 2198, 2199, 2287 a 2295 v k. ú. Lochenice. Veškerá biomasa vzniklá pokosením pozemků bude z území přírodní památky odklizena v souladu s platnou legislativou. Po první seči bude na výše uvedených pozemcích bodově provedena chemická likvidace geograficky nepůvodního druhu rostliny, tj. křídlatky, za použití vhodného herbicidu – např. Roundup, Garlon. Celková výměra kosených ploch je 0,9 ha. První seč bude provedena v termínu do 30. 06. 2019 a druhá seč bude provedena v termínu od 20. 08. 2019 do 10. 09. 2019. Chemická likvidace křídlatky bude provedena v termínu od 01. 07. 2019 do 31. 07. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese: Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54 500 03 Hradec Králové podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy