Veřejná zakázka: Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a vybraných dceřiných společností

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5533
Systémové číslo VZ: P19V00000038
Datum zahájení: 29.01.2019
Nabídku podat do: 19.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a vybraných dceřiných společností
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provádění služeb, které budou spočívat především v následujícím:
- kontrole úplnosti účetnictví účetního roku 2019;
- ověření účetních postupů při zpracování účetnictví účetního roku 2019;
- vypracování hlavních finančních výkazů účetní závěrky:
rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, přílohy k účetní závěrce dle platné legislativy,
- spolupráci na účetních podkladech potřebných pro ověření účetní závěrky auditorem,
- plnění dalších povinností dle návrhu smlouvy /Příloha č. 3 této zadávací dokumentace/.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
 • IČO: 25997556
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245/2
  500 03 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 100118

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum evropského projektování, a. s.
Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům)
3. patro, kancelář č. 423

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy