Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/297 Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, I. Úsek, km 0,000 – 2,410“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5522
Systémové číslo: P19V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 36822
Datum zahájení: 08.10.2018
Nabídku podat do: 23.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/297 Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, I. Úsek, km 0,000 – 2,410“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 200 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “ II/297 Čistá - Černý Důl - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou, I. Úsek, km 0,000 – 2,410“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od km 0,000 (ZÚ) do km 2,410 (KÚ), v celkové délce 2,410 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 m a zůstane zachována. V trase se nachází mosty
ev. č. 297-001 a ev. č. 297-003, propustky, opěrné zdi délky 443,9 m, výšky cca 2-4 m. Stav mostů je patrný z HMP a mostních listů. Předpokládá se celková rekonstrukce mostů, propustků a částí opěrných zdí. Návrh rekonstrukce mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu, v rozsahu dle TP 72. Vozovka je vedena v intravilánu obce v délce 2,340 km, částečně je lemována obrubou a odvodnění je řešeno částečně do dešťové kanalizace, částečně do příkopů. V délce cca 70 m je vozovka vedena v extravilánu obce, kde je odvodnění řešeno do příkopů. Rekonstrukce vozovky bude provedena podle návrhu zpracovávané diagnostiky. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, rekonstrukce mostů, odvodnění, rekonstrukce propustků.
Dokumentace bude navazovat na již zpracovanou projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV, chodníků a nástupišť zastávek hromadné dopravy.
Úsek bude z důvodu časové etapizace rozdělen na dvě části, 1. část z km 0,000 do km 0,655 včetně objektu mostu ev. č. 297-001, 2. část z km 0,655 do km 2,410 včetně mostu ev. č. 297–003. Rozdělení je provedeno v závislosti na provádění oprav opěrných zdí, a respektování již provedených částí kanalizace v komunikaci.
V km 0,935 se předpokládá přeložka plynu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky podávat na adresu:

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky