Veřejná zakázka: „Oplocení nemocnice Broumov II“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5306
Systémové číslo: P18V00000709
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-003187
Datum zahájení: 05.10.2018
Nabídku podat do: 08.11.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oplocení nemocnice Broumov II“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci oplocení, které je v havarijním stavu a vykazuje bezpečnostní riziko. Spodní část plotu – betonové pažiny zasunuté mezi obetonované zápory jsou vlivem tlaku zeminy vyduté a zasahují do přilehlého chodníku. Některé pažiny již tlak nevydržely a jsou v dezolátním stavu, popřípadě jsou uvolněné z obetonovaných zápor. Zemina a kamenivo ze svažitého terénu má tendenci sypat se na chodník. Loňské a letošní mrazy přispěly ke zhoršení stavu plotu. Samotné plotové ocelové dílce se naklání nad zmíněný chodník a hrozí jejich samovolný pád. Součástí předmětu plnění je také úprava svažitého terénu.
Oplocení nemocnice Broumov je řešeno jako samostatně stojící objekt. Půdorysný tvar oplocení, o délce 63 m, je lehce zakřivený, kopírující zakřivení přilehlé komunikace. Realizací tohoto záměru budou naplněny požadavky na bezpečnost procházejících chodců v ulici Smetanova.
Kód CPV:
45000000 – 7 Stavební práce
45233000 – 9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 390 000 Kč bez DPH
  změněno na základě DI č. 2

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky