Veřejná zakázka: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce ,,III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5259
Systémové číslo: P18V00000662
Evidenční číslo zadavatele: 36528
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-004897
Datum zahájení: 14.09.2018
Nabídku podat do: 27.09.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce ,,III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 150 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: ,,III/29928 Dvůr Králové nad Labem - Vítězná“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v úseku od km 0,000 (ZÚ) do km 1,970 (KÚ) v celkové délce 1,970 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je cca 6,5 m a bude sjednocena. Podstatná část rekonstruované vozovky (cca 1500 m) vede extravilánem, odvodnění je zde řešeno příkopy do okolního terénu, vodoteče. V tomto úseku se nachází stávající most ev.č. 29928-1, který bude zdemolován a nahrazen mostem novým. U nového mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1.
Dojde k rekonstrukci či k obnovení propustků. Intravilánem města Dvůr Králové nad Labem vede úsek dlouhý přibližně 470 metrů. Jeho část, přibližně 300 metrů, je ze žulových kostek, tato část úseku bude nahrazena asfaltobetonovým krytem. Součástí projektu v intravilánu bude výstavba chodníků a parkovacích stání, předpokládané umístění parkovacích míst je v prvních cca 90 metrech od křižovatky Nová Tyršova – Krkonošská, přesná pozice bude upřesněna v průběhu výrobních výborů za účasti projektanta a investorů, případně správců inženýrských sítí. Součástí chodníků bude návrh nového veřejného osvětlení, vodovodu a splaškové kanalizace.
V celém úseku bude řešena výměna konstrukčních vrstev vozovky, v případě potřeby sanace aktivní zóny, zpevnění krajnic, úprava příkopů, odvodnění, dopravní značení aj.

Popis stavby – zadavatel č. 1:
Královéhradecký kraj je investorem rekonstrukce silnice III. třídy jak v extravilánu, tak na území města Dvůr Králové nad Labem. Součástí je vybudování odvodnění komunikace. V km cca 1,541 se nachází stávající kamenný most, který bude nahrazen mostem novým, který bude mít normovou zatížitelnost.

Popis stavby – zadavatel č. 2:
Město Dvůr Králové nad Labem je investorem komunikací pro pěší a parkovacích stání. Součástí projektu bude dále návrh veřejné osvětlení, splaškové kanalizace a vodovodu. Předpokládaná délka úprav činí cca 494 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 300 000 Kč bez DPH
  nejvýše přípustná nabídková cena pro:
  zadavatele č. 1 činí 1 850 000 Kč bez DPH
  zadavatele č. 2 činí 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky