Veřejná zakázka: Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5022
Systémové číslo VZ: P18V00000426
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/470
Datum zahájení: 05.06.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování investičního záměru (dále také jako „IZ“) a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu, který řeší Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k. ú. Libel).

Odklonění silnice II/318 bude zahájeno čtyřramennou okružní křižovatkou (dále OK), vč. přeložky cyklostezky na silnici I/11. V místě této OK, jihovýchodně od obce Častolovice bude pokračovat na sever až k souběhu se železniční tratí. Zde se mírně stáčí na severovýchod, kde se vybuduje další tříramenná OK, ze které bude později pokračovat budoucí nová trasa obchvatu města Kostelce nad Orlicí - silnice I/11. V tomto úseku bude silnice projektována v parametru S 11,5/80. Z uvedené OK se odkloní na druhém sjezdu směrem na severozápad až na západ v parametru silnice S 9,5/80. Dále se napojí styčnou křižovatkou na trasu stávající silnice II/318 a bude pokračovat až před stávající styčnou křižovatku silnice II/318 a II/321. Součástí stavby bude estakáda přes řeku Kněžná, železniční trať a přes řeku Bělá.

Celý název veřejné zakázky je: „Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě na adrese:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy