Veřejná zakázka: Přístavba spojovací chodby k budově školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4646
Systémové číslo VZ: P18V00000050
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/318
Datum zahájení: 10.04.2018
Nabídku podat do: 23.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba spojovací chodby k budově školy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Prohlídka místa plnění se uskuteční 13. 4. 2018 od 10:00.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v areálu sídla zadavatele spočívající ve vybudování dvou spojovacích chodeb (koridorů) mezi stávajícími budovami v areálu školy. Jeden koridor propojí hlavní budovu a tělocvičnu v úrovni 1. nadzemního podlaží, druhý propojí hlavní budovu a objekt odborných učeben v úrovni 2. nadzemního podlaží.

Při realizaci obou koridorů bude minimálně zasaženo do nosných konstrukcí stávajících objektů školy. Chodba mezi hlavní budovou a tělocvičnou bude založena na monolitických betonových pasech, chodba ve 2. NP mezi hlavní budovou a odbornými učebnami bude osazena na odkrytý stávající železobetonový věnec chodby v 1. NP.

Oba komunikační koridory jsou navrženy jako montované konstrukce s ocelovou nosnou konstrukcí, vnějším opláštěním ze systémových panelů s tepelnou izolací prostřídané prosklenými plochami. Zastřešení chodeb bude tvořit skládaný systém – trapézový plech na ocelovém rámu se zateplením minerální vatou a hydroizolační PVC fólií. Technická a dopravní infrastruktura bude dotčena minimálně. Nově bude upravována pouze vnitroareálová kanalizace, v rámci dopravní infrastruktury budou vybudována 4 parkovací stání pro zaměstnance SPŠel·it náhradou za 3 stání zabrané stavbou koridoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 167 362 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
 • IČO: 60884746
 • Poštovní adresa:
  Čs.odboje 670
  518 01 Dobruška
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508622

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě na adrese:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy