Veřejná zakázka: Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4538
Systémové číslo VZ: P17V00000829
Evidenční číslo zadavatele: SSKHK-16320/17
Datum zahájení: 08.12.2017
Nabídku podat do: 20.12.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění hlavních mostních prohlídek (HMP) a mimořádných mostních prohlídek (MMP) na mostech silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém kraji po dobu 3 let. Hlavní a mimořádné mostní prohlídky se provádějí na základě ustanovení § 8 vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích“, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní provádění se řídí ČSN 736221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“, při respektování ustanovení ČSN 736220.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Pro účely hodnocení je rozhodná cena s DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa silnic Královéhradeckého kraje
 • IČO: 70947996
 • Poštovní adresa:
  Kutnohorská 59,
  500 04 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219847

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listnné podobě na adrese zadavatele Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky