Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4184
Systémové číslo: P17V00000476
Datum zahájení: 16.05.2017
Nabídku podat do: 30.05.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 100 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: „III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici“.
Jedná se o rekonstrukci silnic III/2864 a III/2861. Směrové vedení trasy zůstane zachováno. Šířkové uspořádání zůstane zachováno, kromě úseku mezi obcemi Soběraz a Radim. V tomto úseku bude komunikace rozšířena. Návrh konstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu, který bude součástí PD. V trase komunikací je most ev. č. 2861-2 v obci Dřevěnice, který je nutno rekonstruovat současně s opěrnými zdmi v sousedství mostu a dalšími zdmi v obci Dřevěnice. Na most bude provedena diagnostika a statický výpočet, která bude součástí PD. Součástí PD bude zaměření ve 3D, diagnostika vozovky, geotechnický průzkum pro vozovku vč. podloží, založení mostu a opěrných zdí, vyřešení odvodnění. Součástí stavby bude výměna příčných a podélných propustků, oprava uličních vpustí vč. přípojek, ověření stavu dešťové kanalizace vč. případně opravy nebo doplnění, zpevnění krajnic, reprofilace příkopů, umístění záchytných zabezpečovacích zařízení v nebezpečných úsecích, výměna poškozených obrub v obcích, vodorovné dopravní značení, směrové sloupky a výměna svislého dopravního značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky