Veřejná zakázka: TDS a koordinátora BOZP na stav. akci „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3677
Systémové číslo VZ: P16V00000756
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-006471
Datum zahájení: 14.12.2016
Nabídku podat do: 18.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a koordinátora BOZP na stav. akci „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

V době zahájení této veřejné zakázky probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele předmětných stavebních prací. Předmětem plnění veřejné zakázky dle tohoto odstavce jsou stavební práce na silnici III/30821 na území Královéhradeckého kraje, mezi křižovatkou se silnicí II/308 v části Krčín a křižovatkou se silnicí I/14 v části Spy, v Novém městě nad Metují. Součástí stavby jsou také vyvolané přeložky inženýrských sítí, realizace chodníků, autobusových zálivů a oprava odvodnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění publicity a provedení průzkumných prací (pasport a monitoring dotčených objektů a objízdných tras před a po stavbě, archeologický dohled a záchranný archeologický průzkum).

Rozsah výkonu TDS a koordinátora BOZP na staveništi bude v souladu s platnými právními předpisy a předpisy stavovských organizací. Předmět veřejné zakázky je vázán platnými územními rozhodnutími a dále obsahem platných stavebních povolení.

Celý název veřejné zakázky včetně označení projektu je následující: Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky