Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3427
Systémové číslo: P16V00000518
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 12.07.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 29925-1 Žireč“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci mostu ev. č. 29925-1 v Žirči. Stav mostu je patrný z HMP. Předpokládá se, že stávající most bude odstraněn a nahrazen novou mostní konstrukcí. Součástí projektové dokumentace je také rekonstrukce přilehlé komunikace. Jedná se o jednopolový mostní objekt z roku 1892 o délce přemostění 17 m, přes vodní tok řeky Labe. Nosnou konstrukci mostního objektu tvoří ocelové nýtované nosníky. Vlivem stavebního stavu nosné konstrukce mostu je výrazně snížena jeho zatížitelnost na 12t, kdy je zde krátkodobě udělena výjimka pro převedení autobusové dopravy. Po rekonstrukci mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1. Dále je třeba provést úpravu šířkového uspořádání mostu včetně výškového a směrového řešení mostu dle dané kategorie komunikace S 7,5/50. Rekonstrukce předpolí ze Žirče bude v délce cca 50 metrů a od komunikace II/299 v délce cca 300 metrů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky