Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov – Hostinné“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3406
Systémové číslo: P16V00000499
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 12.07.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov – Hostinné“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 120 hodin, stavební akce: „Úseky rekonstrukce asfaltobetonového krytu na II/325 Velký Vřešťov – Hostinné“.
Jednotlivé úseky jsou dány staničením:
1) km 11,630 – 12,605
2) km 13,110 – 13,900
3) km 15,820 – 16,930
4) km 18,470 – 20,085
5) km 23,765 – 24,185
6) km 25,361 – 26,100
7) km 35,757 – 37,461
Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice II/325 v sedmi úsecích dle staničení. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Obnova vychází z diagnostického průzkumu vozovky. Pokud diagnostika připouští variantní řešení, bude použita varianta se zvýšením nivelety konstrukce komunikace minimálně o 30 mm. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, bezpečnostního zařízení, svislého a vodorovné dopravní značení, pročištění příkopů a obnova propustků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky