Veřejná zakázka: Poskytnutí služeb a vývoj aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3324
Systémové číslo: P16V00000420
Počátek běhu lhůt: 20.06.2016
Nabídku podat do: 29.06.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytnutí služeb a vývoj aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Aplikací „Řízení sítě sociálních služeb“ se rozumí počítačový program, který umožňuje zejména zadávat a uchovávat data o stavu sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, vést záznamy o změnách sítě sociálních služeb, vyhodnocovat poskytování služeb a jejich financování.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zejména:
a) správy a udržování v činnosti aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“, včetně všech jejích modulů:
- modul Karet potřebnosti (řízení kapacit a dislokace sítě sociálních služeb),
- modul Karet služeb (řízení kapacit a dislokace sociálních služeb),
- modul Vyrovnávací platby (řízení výše financování z veřejných prostředků),
- modul Podílu zadavatelů (řízení předpokladů podílu zadavatelů na krytí vyrovnávací platby),
- modul Evidence a realizace (sledování nákladů a příjmů veřejných prostředků);
- modul Dotace (organizace a realizace dotačního řízení);
- funkcionalita elektronického podepisování dokumentů;
b) zajištění uživatelské podpory pro Zadavatele (Objednatele) a oprávněné uživatele aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“ (např. obce a poskytovatelé sociálních služeb v rámci Královéhradeckého kraje);
c) zajištění vývoje případných doplňků nebo nových funkcionalit aplikace „Řízení sítě sociálních služeb“ dle požadavků Zadavatele (Objednatele) na základě jeho jednotlivých objednávek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky