Veřejná zakázka: Nákup použitého traktoru pro Školní statek Hořice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3277
Systémové číslo: P16V00000373
Evidenční číslo zadavatele: V8 2016
Počátek běhu lhůt: 22.06.2016
Nabídku podat do: 01.07.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup použitého traktoru pro Školní statek Hořice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup použitého traktoru pro Školní statek Hořice dle specifikace - příloha č.4 zadávací dokumentace. Termín plnění zakázky je stanoven do 30-ti dnů od sepsání kupní smlouvy a místem plnění je organizace Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, Riegrova 1403, 508 01 Hořice, místo určení je objekt Školního statku, ul. Jižní 2118, Hořice.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 1 300 000,- Kč
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky, tedy dnem 22. 6. 2016 a končí dnem 1. 7. 2016 ve 12:00 hodin.
Nabídky se podávají na adrese zadavatele:
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, Riegrova 1403, 508 01 Hořice a to do konce lhůty pro podání nabídek v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin, v poslední den lhůty v době od 7:00 do 12:00 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
 • IČO: 60116927
 • Poštovní adresa:
  Riegrova 1403
  508 01 Hořice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 485905

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Riegrova 1403
508 01 Hořice

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky